VERWACHT:5-7 dagen
  • Beschrijving

Conflicten op Nederlandse schoolpleinen, integratieprocessen van migranten in Nederland en Zuid-Afrika, de rol van de media bij incidenten in Kosovo, en mensenrechten-schendingen in Darfur of Rwanda.

Dit zijn enkele van de vele zaken waar de Critical Mass zich sinds haar oprichting in 2005 op heeft gericht. Hoe verschillend de context van deze voorbeelden ook is, de onderliggende thematiek is steeds dezelfde: sociale processen van groepsvorming, beinvloeding en vooroordelen die leiden tot conflict. Het is de visie van Critical Mass dat wie beter inzicht krijgt in deze processen ook beter in staat is om te gaan met conflicten.

Critical Mass richt zich hierbij op jongeren en professionals die met jongeren werken. Hierbij maakt Critical Mass gebruik van verschillende formats en projecten (zie het menu-item 'projecten' voor meer informatie).