image028
    VERWACHT:5-7 dagen
  • Beschrijving
Divers ondersteunt mensen die (nog) niet op eigen kracht participeren in de samenleving. Voorwaarde voor onze ondersteuning is de bereidheid van deze bewoners deel te nemen aan activiteiten die verbetering van hun leefomgeving en -omstandigheden beogen. Alleen daardoor kan immers duurzame verbetering optreden. Divers onderscheidt zich van partners door een op groepen gerichte aanpak. De inzet is steeds gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van bewoners binnen die groepen.  


Divers is een professionele dienstverlener op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Wij leveren diensten die gericht zijn op het versterken van sociale cohesie en sociale infrastructuur, met als doel: het oplossen van knelpunten in het 'samenleven' van en met bewoners. Vrijwilligers en medewerkers vormen het belangrijkste  werkkapitaal van onze organisatie. Om de betekenis van het welzijnswerk voor mensen in de wijken te optimaliseren en opdrachtgevers deskundig en effectief te adviseren over bewoner wensen transformeert Divers haar organisatie tot een professionele welzijn onderneming.