De kinderen keken hun ogen uit in dit super gave film theater. Veel kinderen waren nog nooit naar een bioscoop geweest.... en dan meteen naar het Omniversum!

Veel indrukken en gezelligheid later werd deze dag tevreden afgesloten.

!

DOELSTELLING

"Het organiseren van (educatieve) uitstapjes voor gezinnen in welke vorm dan ook. Het op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Beiden uit de grond van ons hart"