Het zorgen voor een ouder is niet gemakkelijk als er tussen de kinderen onderling geen goed contact is.

Dan is het zaak dat er iemand van buiten er op toe ziet dat alles eerlijk verloopt. Officieel door de rechtbank is Simone bewindvoerder geweest van een oudere man. Ze regelde zijn zaken zodat er geen wrijving kon ontstaan tussen de kinderen. Ook toen de man overleden was heeft ze alle zaken geregeld. De bank, belasting... de zorgen werden uit handen genomen.

!

DOELSTELLING

"Het organiseren van (educatieve) uitstapjes voor gezinnen in welke vorm dan ook. Het op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Beiden uit de grond van ons hart"